MR. Trần Văn Thi | Đôi nét về TÁC GIẢ

Thi Trần

Thi Trần

Ngày đăng 18/02/2020

Đôi nét MR. Trần Văn Thi


Mr.77 - Kỷ luật cá nhân, khi nó trở thành một cách sống trong cuộc sống cá nhân, gia đình và sự nghiệp của chúng ta, sẽ cho phép chúng ta làm được một số điều đáng kinh ngạc.

 

" Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself ".


Bạn có thể kết nối với Thi qua :
 

Tác giả: Thi Trần
0934283879